Výstavba sladovny - linka typu LAUSMANN (Slovensko)
Popis projektu

V dubnu 2018 uvedla naše společnost do provozu technologickou linku pro výrobu sladu ve Slovenské obci Mlýnica. Jedná se o výrobní linku typu LAUSMANN s kapacitou výroby sladu 22 t na šarži.

Naše společnost zde zajišťovala:

  • Projekt technologie a projekt stavebního zadání pro detailní projekt stavby
  • Výrobu technologie pro provozní soubory Máčírna, Klíčírna, Hvozd
  • Šéfmontáž technologie