Výměna vyhrnovače Saladinovy skříně ve sladovně Plzeňského Prazdroje a.s.
Popis projektu

V roce 2010 vyhrála naše poslečnost výběrové řízení na výměnu vyhrnovače Saladinovy skříně v Plzeňském Prazdroji a.s.. Při vývoji tohoto zařízení byl kladen důraz na co nejvyšší bezpečnost při provozu i při sanitaci daného stroje a co nejvyšší provozní spolehlivost.V roce 2011 pal dodala naše společnost Plzeňskému Prazdroji a.s. již druhý vyhrnovač Saladinovy skříně při jehož výrobě se uplatily další vylepšení celého vyhrnovače.