Technologie máčení

Technologie máčení se využívá podobná jako i jiných technologických linek pro výrobu sladu. Konkrétní skladba máčírenského provozu závisí od celkové skladby výroby a požadavků koncového zákazníka.