Technologie klíčení

Typickou vlastností klíčící linky typu LAUSMANN je, že každou klíčící skříň je možné individuálně technologicky vybavit tak, aby výbava odpovídala technologickým výrobním potřebám daného výrobního dne. 

Namočený ječmen se buď formou mokré vymáčky nebo formou suché vymáčky nastírá na první klíčící skříň. Po uplynutí času odpovídajícímu výrobnímu cyklu se poté slad přesouvá do druhé klíčící skříně a následně do dalších.