Technologie hvozdění

Stavební uspořádání hvozdu technologické linky typu LAUSMANN nabízí jedny z nejkraších možných trasování vzduchu v rámci celé technologie, minimum ocelových konstrukcí, které se musí nahřívat, nejkratší technologický čas mezi skončením hvozdění jedné šarže a začátkem hvozdění další šarže.

Díky těmto vlastnostem disponuje tato technologie ideálními parametry pro co nejnižší energetické spotřeby.

Na základě stavebních uspořádání celé technologie je i ideální technologií pro řešení tandemového uspořádání dvou hvozdů a trasování vzduchu mezi dvěma linkami.

Základní technologické vybavení hvozdu:

- Nerezový rekuperátor (výměník tepla pro předávání tepla odcházejícího vzduchu nasávanému vzduchu)

- Nepřímý ohřívák vzduchu

- Radiální hvozdový ventilátor

- Sestava zdvižných ústrojí lísky hvozdu seskládaná z:

    * trapécových šroubů s bronzovými amticemi

    * zdvižných převodovek

    * spojovacích hřídelí

    * lamelových spojek

    * nosné ocelové konstrukce vynášecích rámů

    * rámů ze štěrbinových sít pro klíčící vrstvu

- Sběrného koše s uzavíracím víkem

- Vzduchotěsných vrat mezi klíčírnou a hvozdem

- Vzduchotěsných dveří