Rekonstrukce čistící stanice osiv 2014 - SOUFFLET AGRO Litovice
Popis projektu

Významný projekt byl realizován ve spolupráci se společností AGROMEGA s.r.o., která zde působila v pozici generálního dodavatele. Součástí námi realizovaných dodávek a prací v rámci tohoto projektu bylo:

 • Projekt technologie - kompletní projekt technologie realizovaný za pomoci 3D konstrukčního CAD systému SOLIDWORKS
 • Dodávka a montáž technologie aspirace prachu
  • Aspirace prachu vpádu a výpadu ze sil
  • Aspirace prachu dopravníků
  • Aspirace prachu čistIček, předčističek, trierů a pneumatického stolu
  • Dodávka a montáž filtrů a ventilátorů pro aspiraci prachu
  • Výroba, dodávka a montáž tlumičů hluku na výdechu ventilátorů
 • Dodávka a montáž elektro a MaR včetně dodávky řídícího systému
  • Ovládání realizováno prostřednictvím ovládání z tabletu, který přistupuje ke vzdálené ploše na PC prostřednictvím WiFi
 • Dodávka a montáž zastřešení sil prostřednictvím pochozích trapézových plechů a pororoštů