Předání separátoru splavků
6.11.2019

V těchto dnech byl našemu zákazníkovi Sladovny SOUFFLET ČR a.s. (výrobní závod NYMBURK) předán nový separátor splavků. Separátor slouží pro odloučení pevných částic větších jak 0,5 mm od odpadní vody využité při máčení ječmene pod vodou a následném splavkování. Separátor je obecně využitelný na jakoukoliv separaci pevných částic z jakékoliv tekutiny. Dimenzování separátoru probíhá individuálně.