Obecně o technologické lince typu LAUSMANN

Technologická linka typu LAUSMANN je relativně mladou výrobní technologií sladu. Vyznačuje se následnými charakteristickými vlastnostmi:

Maximální velikost výrobní šarže:                             50 t hotového sladu

Šířka technologické linky:                                         7,1 - 10,1m

Společný přehrnovací obraceč pro všechny klíčící jámy i hvozd

Stavebně nejlépe uzpůsobená linka na výrobu sladu s minimem hluchých prostor a maximální snahou o minimalizaci dalšcíh dopravních cest mezi máčírnu, klíčírnou a hvozdem.

Nejrychlejší obrátkovost sladu na hvozdu (nejkratší čas od skončení jedné šarže do začátku hvozdění další šarže).

Nejnáročnější linka na přesnost výstavby (stavební provedení).

 

dokumenty ke stažení

Popis technologické linky typu LAUSMANNPopis technologické linky typu LAUSMANNtechnologicka-linka-typu-lausmann-20191031.pdf