Nepřímý ohřívák vzduchu včetně spalinové komory

Nepřímý plynový ohřívák kondenzační (dále již jen NOK) je zařízení pro nepřímý ohřev technologického vzduchu. Tvoří jej dvouplášťová spalinová komora s recirkulací spalin, trubičkový spalinový výměník, hořák na zemní plyn a spalinový ventilátor. K ohřevu vzduchu dochází od spalin zemního plynu, které proudí přes trubičkový spalinový výměník. Přes výměník je předáno teplo ze spalin vzduchu, který je nasáván mezi trubičkami NOK do technologie.

Materiálové provedení:

Spalinová komora a obratová – žáruvzdorná nerez
Nosná konstrukce, podpěrné trubkovnice, … - nerez

Nepřímé ohříváky vyrábíme v kondenzačním provedení, tak aby bylo dosahováno co nejvyšší účinnosti. Pro tyto účely se využívá trubičkových spalinových výměníků, které jsou tvořeny nerezovými tenkostěnnými trubičkami, ve kterých dochází k intenzivní kondenzaci spalin.

Pro účely ohřevy vzduchu je využíváno hořáků společnosti WEISHAUPT o tepelném výkonu až 4 000 kW (po dohodě lze i použít hořák od jiného výrobce). V případě požadavku na vyšší tepelné výkony se tyto zařízení skládají paralelně do proudu vzduchu a tak je možné je výkonově škálovat. Zařízení do velikosti 2 MW tepelného výkonu jsou kompletně vyráběna ve výrobních prostorách naší společnosti. Při výrobě zařízení nad 2 MW tepelného výkonu (tj. 3 a 4 MW) je zařízení nepřímého ohříváku z důvodu dopravních omezení vyráběno z jednotlivých bloků a teprve na místě u koncového klienta se kompletuje a svařuje do jednoho koncového výrobku. Tato závěrečná kompletace na místě pro ohříváky větších tepelných výkonů vyžaduje kvalifikované svářeče a mobilní jeřábovou techniku pro kompletaci finálního zařízení.

Pro účely sledování provozu je součástí dodávané technologie i dodávka čidel potřebných pro hlídání provozních stavů. Část čidel se zapojuje do nadřazeného řídícího systému a část do rozvaděče hořáku.

Zařízení vyrábíme každému zákazníkovy na míru jeho stavební dispozicím.

dokumenty ke stažení

neprimy-kondenzacni-ohrivak-vzduchu-20190601.pdf