Instalace trubičkového spalinového výměníku - Sladovna CASTELLO s .r.o.
20.8.2018

V těchto dnech byl našemu zákazníkovi (sladovna CASTELLO s.r.o. - www.castellopv.cz ) předán nový trubičkový spalinový výměník. Spalinový výměník ve spolupráci se spalinovým ventilátorem a recirkulací spalin výrazně přispívá k významné úspoře zemního plynu při ohřevu vzduchu. Zmiňovaná technologie současně významně přispěla k rovnoměrnosti rozložení tepla v proudu ohřívaného vzduchu a umožnila investorovi zvýšit vrstvu nastíraného sladu.