Copyright © PROJECT MALT spol. s r.o. 2006 - 2007 | [Mapa stránek]

PROJECT MALT spol. s r.o.

PROJECT MALT spol. s r.o. Bystrovany

 • konstrukce zařízení a technologií v 3D systému SolidWorks

 • výroba zařízení dle potřeb zákazníka

 • projekty a dodávky technologických souborů sladoven

 • Máčírna

 • Klíčírna: Saladinovy skříně, Technologické linky Lausmann

 • Hvozd: jednolískové a dvoulískové hvozdy bez a s rekuperací tepla, včetně kruhových hvozdů, tandemových hvozdů a hvozdů typu Lausmann

 • rekuperace tepla

 • využití kogeneračních jednotek k vytápění

 • realizace protihlukových opatření • Prezentace (Adobe Reader)

  Certifikace ČSN EN ISO 9001:2009 (Adobe Reader)

  Slovo úvodem

  Vážení návštěvníci našich stránek,
  rádi bychom Vám představili naši společnost, její činnosti a nabídli Vám naše služby.

  Společnost PROJECT MALT spol. s r.o. je projekční, inženýrská a dodavatelská firma zabývající se mimo jiné technologiemi v oblasti sladoven a zemědělského průmyslu.
  Společnost byla založena koncem roku 2006 jako rodinná firma navazující na bohaté zkušenosti společníků v oboru sladovnického průmyslu.

  Obory činnosti:

 • Vývoj a konstrukce strojů a zařízení

 • Projekty technologie

 • Studie proveditelnosti

 • Koordinace projektů a dodávek technologií

 • Zajištění výroby a dodávek technologií na klíč

 • Výstavba a rekonstrukce sladoven, posklizňových linek obilovin a máku

 • Zpracování a realizace technologií pro rekuperaci tepla odcházejícího vzduchu a spalin

 • Využití kogeneračních jednotek k vytápění, bioplynové stanice

 • Měření hlučnosti a návrh protihlukových opatření včetně realizace v oblasti vzduchotechniky • Více ...
   

  Urovnávač sladu

  Urovnávač sladu typ URS.01 byl vyvinut na jaře roku 2010 pro aplikace urovnávání předsušeného sladu na spodní lísce hvozdu sladovny. Samotný urovnávač má funkci převrstvit sklopenou hromadu předsušeného sladu a zároveň ji z jednotlivých hromad (vzniknou po sklopení horní lísky) rozprostřít na stejnoměrnou vrstvu nastírky, tak aby bylo možné pokračovat v hvozdění v průběhu dotahovací fáze hvozdění.  Více ...
   

  Spalinový výměník v Měšťanském Pivovaru Havlíčkův Brod a.s.

  Naše společnost podepsala smlouvu na výměnu stávajícího spalinového výměníku u spalinové komory ve sladovně Měšťanského Pivovaru Havlíčkův Brod a.s.. Vývoj, výrobu a montáž se podařilo realizovat ve velice krátkém časovém období cca 4 měsíců. Atypické řešení výměníku umožnilo nastěhování výměníku v jednotlivých blocích a jeho závěrečnou montáž až na místě.

  Stávající spalinový výměník je nahrazen novým trubičkovým spalinovým výměníkem. Tento nový trubičkový spalinový výměník se vyznačuje velkou teplosměnnou plochou. Díky použití tenkostěnných nerezových trubiček o síle stěny 0,5 mm je předávání tepla spalin okamžité. Samotný spalinový výměník se blíží svou účinností kondenzačnímu výměníku, jelikož po část probíhajícího hvozdění dochází ke kondenzaci spalin. Teplota spalin odcházejících do komínu se pohybuje v rozmezí od 55 do 85°C.
  Více ...
   

  Rekonstrukce máčírny v Měšťanském Pivovaru Havlíčkův Brod a.s.

  V únoru 2013 podepsala naše společnost smlouvu na rekonstrukci máčírny v Měšťanském Pivovaru Havlíčkův Brod a.s.. V rámci této rekonstrukce dojde k osazení náduvníků provzdušňováním, výměně čerpadla pro hydrotransport ječmene se vodou, osazení mezipřírubových klapek se servopohonem pro čistou a špinavou vodu a napojením máčírny na řídící systém.
  Více ...
   

  Zavádíme ISO 9001:2009

  Naše společnost v letošním roce započala proces zavádění systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.
  Více ...
   

  Vývoj nových technologií - GREEN MALT-HOUSE

  Dlouhodobě se naše společnost zabývá uplatněním tepelných čerpadel v oboru sladovnictví. Na základě spolupráce s renomovanými společnostmi v oboru tepelných čerpadel vyvinula naše společnost v roce 2012 technologii, kdy pro vytápění hvozdu využívá teplo získávané z odpadního vzduchu sladovny a provoz celé sladovny je tak čistě na elektrickou energii. Tepelná čerpadla ohřívají vzduch více jak ze 2/3 celkového tepelného výkonu. Ohřev vzduchu na dotahovací teploty v závěrečné fázi hvozdění je realizován přímým elektrickým ohřevem. Díky instalaci tepelných čerpadel bylo dosaženo výrazného snížení elektrického příkonu oproti příkonu nutnému pro čistě elektrický ohřev vzduchu. V kombinaci s instalací obnovitelných zdrojů elektrické energie (fotovoltaické panely, větrné elektrárny, vodní elektrárny – v případě dostupnosti vhodného vodního zdroje) lze dosáhnout úplné energetické soběstačnosti sladovny a provozovat sladovnu na čistou „ZELENOU ENERGII“. Takto budovanou sladovnu lze právoplatně označit jako GREEN MALT-HOUSE.

  Další výrazné přednosti sladovny pracující čistě jenom s elektrickou energií jsou:
  - Neexistence nebezpečí úniku spalin při procesu hvozdění (sušení) do vyráběného sladu.
  - Přívod pouze jedné energie do areálu sladovny, která je navíc snadno vyrobitelná z obnovitelných zdrojů pomocí FotoVoltaických panelů a větrných elektráren (mohou být ve vlastnictví provozovatele sladovny)
  - Není nutné budovat skládky paliva
  - Není nutné řešit odpadové hospodářství jako v případě vytápění tuhými palivy
  - Nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru a výbuchu od uskladněných paliv
  - Odpadá zde problematika emisí (neexistuje zde zdroj emisí)
  - Není nutné čistit teplosměnné plochy od sazí a dehtu jako u spalinových komor a tepelných spalinových výměníků spaliny/vzduch u kotlů na tuhá a tekutá paliva (uhlí, LTO, aj.)
  - Celý provoz je kompletně řízen počítačem s možností vzdáleného přístupu přes internet a chytré mobilní telefony. Z tohoto důvodu klesají výrazně personální náklady na obsluhu
  - Vytápění čistě jenom pomocí elektrické energie umožňuje nejhladší regulaci tepelného výkonu a aktuálních teplot pod lískou hvozdu.
  Více ...
   

  Inovace v technologii LAUSMANN

  Technologické linky LAUSMANN se dlouhodobě prosazují na poli sladoven s ročním výkonem od 5 000 do 25 000 t vyrobeného sladu ročně. Při vývoji strojního vybavení této technologické linky naše společnost připravila pro své zákazníky mnoho inovativních řešení, které posouvají energetické spotřeby této technologie na úrovně tandemových hvozdů.
  Více ...